18 K White Gold 7 CTW Yellow Diamond, 8.50 CTW White Diamonds, 15.5 Total, I-10932